Codul Fiscal pune la dispoziția contribuabililor mecanismul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit plătit statului pentru anul anterior, către orice entitate non-profit sau unitate de cult. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație, ci este, Ón esență, o parte a impozitului pe venit deja achitat, care poate fi direcționată de către fiecare cetățean către entitatea dorită de acesta.

Formularul 230 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care dispun directionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii si care realizeaza urmatoarele venituri din Romania:

- venituri din salarii si asimilate salariilor;

- venituri din pensii;

- venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit;

- venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;

- venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real;

- venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Formularul 230 se poate descarca de aici.

SFANTA MANASTIRE PASAREA

Cont IBAN : RO95 RNCB 0087 0352 1940 0001

Banca : BCR PANTELIMON

Cod fiscal : 4610575